Skambinkite mums

(8 46) 45 17 18

Rašykite mums
NAUJIENOSNAUJIENOS
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas

Aplinkosaugininkai apsilankė statybos darbų aikštelėse

Šalyje įsibėgėjus daugiabučių pastatų renovacijos procesui aplinkos apsaugos institucijos skiria vis daugiau dėmesio statybininkams. 2016 metų lapkričio mėnesį. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūros inspektoriai atliko patikrinimus rajone vykstančių daugiabučių renovacijos ir modernizavimo darbų aikštelėse be išankstinio įspėjimo. Patikrinus kaip statybininkai tvarko atliekas, atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų rasta visose patikrintose aikštelėse. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai tai yra atliekų nerūšiavimas bei atliekų susidarymo apskaitos nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 6 punktas numato, jog statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

- pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Už netinkamą statybinių atliekų tvarkymą, atsakingiems įmonių darbuotojams, gali grėsti administracinės baudos net iki 579 EUR.

Informacija: http://vrd.am.lt/VI/index.php#a/9059

Naujienlaiškis

Registruokites ir sužinokite visas Gargždų švaros naujienas pirmieji