Klausimai - Atsakymai

Kur rasti stambiagabaritinių atliekų aikštelę
 • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gargžduose įrengta pramonės rajone – Statybininkų g. 9.
 • Didelių gabaritų surinkimo aikštelė dirba I ̶ V  9 ̶ 18 val. (pietų pertrauka 13-14 val.)
  VI 9 ̶ 15 val.
 • Informacija teikiama telefonu 8 675 80207

 • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gargžduose įrengta pramonės rajone – Šalteikių g. 20, Glaudėnų k., Klaipėdos r. sav.
 • Didelių gabaritų surinkimo aikštelė dirba I ̶ V  9 ̶ 18 val. (pietų pertrauka 13-14 val.)
  VI 9 ̶ 15 val.
 • Informacija teikiama telefonu 8 664 36244

 • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Vėžaičiuose įrengta adresu -  Ąžuolo g. 54, Vėžaičiai.
 • Didelių gabaritų surinkimo aikštelė dirba antradieniais-penktadieniais 9–18 val. Šeštadieniais 10–14 val.
 • Informacija teikiama telefonu 8 655 42 560.

Kaip atleidžiama nuo vietinės rinkliavos

Klausimas: Mano duktė  buvo išvykusi iš Lietuvos dirbti į užsienį. Devynis mėnesius ji negyveno Priekulėje. Ar galima nemokėti vietinės rinkliavos už atliekas, nes ji visą šį laiką nesinaudojo paslaugomis. Kokia yra atleidimo tvarka?

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo Klaipėdos rajone atleidžiama  tik tuo atveju, kai įrodoma, jog nekilnojamasis turtas nenaudotas visus kalendorinius metus. Tokia tvarka patvirtinta dėl kelių priežasčių. Pirma, teisės aktais reglamentuota, kad rinkliava skaičiuojama už kalendorinius metus, sutampančius su finansiniais metais, todėl ir atleisti galima už tą patį laikotarpį — kalendorinius metus. Antroji priežastis — administravimo išlaidos. Jeigu rinkliava būtų skaičiuojama už atskirus mėnesius ir atleidžiama nuo jos taip pat mažesniais terminais — būtų reikalingas daug didesnis kontrolės aparatas, atsirastų daugiau sąskaitų ruošimo, pašto ir kitų administravimo išlaidų. Taip pat ir Klaipėdos rajono gyventojams dažnesni mokėjimai užkrautų papildomas išlaidas — mokant kas mėnesį nedideles sumas reikėtų mokėti už įmokų priėmimą arba mokėjimo pavedimo atlikimą. Todėl vietinė rinkliava skaičiuojama už visus metus, su galimybe sumokėti iš karto visą sumą arba ketvirčiais.

Asmenys, nesinaudojantys turtu visus metus, turi VšĮ „Gargždų švara“ pateikti:

1. Prašymą-Sąžiningumo deklaraciją;
2. Eelektros tiekėjo pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį už praėjusius kalendorinius metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 140 kWh.
3. Vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už metus, kai vanduo tiekiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3.

Prašymas su pažymomis už praėjusius kalendorinius metus turi būti pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d.

Būtina atkreipti dėmesį, kad jei nekilnojamasis turtas praėjusiais kalendoriniais metais buvo statomas ar remontuojamas, reikia pateikti dokumentus, įrodančius, kaip buvo sutvarkytos statybos ir griovimo atliekos.

Asmenys, nesinaudojantys turtu (kai objektas statomas) VšĮ "Gargždų švara" turi pateikti:

1. Prašymą-Sąžiningumo deklaraciją;
2. Statybos leidimą;
3. Dokumentus įrodančius statybinių atliekų pridavimo faktą (mokėjimo pavedimai, čekiai, kvitai ir kt.).

Dokumentus ir patvirtintą tvarką rasite čia

Vietinė rinkliava už atliekas – kas tai?

Nuo 2012 metų  visame Klaipėdos rajone keičiama mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą bei tvarkymą. Buvusius kasmėnesinius gyventojų atsiskaitymus namų valdoms, bendrijoms ar tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais keičia vietinė rinkliava. Gyventojams ir įmonėms sudarytų sutarčių nutraukinėti nereikės, bet už suteiktas paslaugas būtina atsiskaityti.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą — tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti tam tikra nustatyta tvarka. Iš rinkliavos apmokamas ne tik atliekų surinkimas, bet visas ekologiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir išlaikymas: gamtos neteršiančių sąvartynų statyba, senų sąvartynų uždarymas, pavojingų atliekų surinkimas, rūšiavimas ir dar daugybė su atliekų sektoriumi susijusių darbų. Tad mokėdami rinkliavą Jūs mokate už švaresnę aplinką prie namų, tyresnį vandenį, grynesnį orą.

Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas toks, kad gaunamos pajamos padengtų visas atliekų tvarkymo sistemos išlaidas.

Kas bus, jei nemokėsiu rinkliavos už atliekas?

Nebus švaros prie namų ir mieste, jei vieni už atliekas mokės, o kiti — ne. Iš vietinės rinkliavos atsiskaitoma su vežėjais. Jeigu nebus surenkama pakankamai pinigų, gali blogėti atliekų surinkimas. Dėl rinkliavos nemokėjimo gyventojams delspinigiai skaičiuojami nebus.

Tačiau nesusimokėjusiems išsiunčiami raginimai. Jeigu nebus sumokėta ir iki pakartotinai nurodyto termino, rinkliava bus išieškoma įstatymų nustatyta tvarka. Labai norėtume išvengti skolų išieškojimo įmonių ar antstolių tarpininkavimo rinkliavos surinkimo procese, nes tos paslaugos nėra malonios nė vienai ginčo pusei, o ir nepigiai kainuoja.

Ar VšĮ „Gargždų švara“ išrašo PVM sąskaitas faktūras

Juridiniai asmenys dažnai klausia, ar VšĮ "Gargždų švara" be Mokėjimo pranešimo privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą yra laikoma ne PVM objektu, todėl neprivaloma išrašyti PVM sąskaitų faktūrų.

Paaiškinimą šiuo klausimu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 39 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)“, kurį galima rasti VMI

Kada reikia pasiimti konteinerį?

Gyventojai klausia: ar reikia pasiimti kiekvienam namo gyventojam mišrių atliekų 240 l konteinerį jei gyvena keturbutyje name ir prie namo jau yra pastatytas didelės talpos vienas konteineris?

Kiekvienam gyventojui nereikia pasiimti atskirų konteinerių. Visi naudojasi bendru konteineriu, esant butinybei pastatysime dar vieną didelį konteinerį.

Kaip rinkliava priskiriama leidžiamiems atskaitymams

Juridinius asmenis domina, pagal kokį išrašytą apskaitos dokumentą vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėtą vietinės rinkliavos sumą gali priskirti leidžiamiems atskaitymams. Vietinių rinkliavų mokėtojai sumokėtų rinkliavų sumas leidžiamiems atskaitymams gali priskirti pagal rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus arba kvitus).

Paaiškinimą šiuo klausimu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos pateikė  „Dėl Pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo), kurį galima rasti VMI

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-15 22:16