Kolektyvinių konteinerių dezinfekavimo ir plovimo grafikas

PASTABA:

Kolektyvinių (viešojo naudojimo) konteinerių dezinfekavimo ir plovimo grafikas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 35.11 punktą atliekų vežėjas privalo:

"plauti bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerius pagal su Administratoriumi suderintą grafiką antrą, trečią metų ketvirčius, tačiau ne rečiau nei kartą per ketvirtį, nustatytomis dienomis ir teritorijomis. Kai vidutinė paros norma aukštesnė negu  +10°C, dezinfekuoti bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerius po kiekvieno bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo. Bendro naudojimo ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerius (jų išorę) plauti ne rečiau kaip vieną kartą per metus".

     

    Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-29 10:47