Mišrios komunalinės atliekos

Į mišrių komunalinių atliekų konteinerius (bendrojo naudojimo ir individualius) draudžiama pilti ar palikti šalia:

Karštas ir degančias atliekas (pelenus), žemės gruntą, žaliąsias atliekas, pavojingas buitines ir elektros įrangos atliekas, didelių gabaritų, statybos ir gamybos bei skystas atliekas, padangas, automobilių dalis, antrines žaliavas bei pakuočių atliekas.

 

Nepaisantiems atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų gresia administracinė bauda iki 600 Eur.
Visi gyventojai ir atliekų turėtojai privalo laikytis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-402 (2021 m. sausio 28 d. Nr. T11-27  redakcija) patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės Komunalinių atliekų  tvarkymo taisyklių 23.5 p. reikalavimo, kuriame nurodyta, kad „Naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriais yra skirti“, 116 p. reikalavimo, kuriame nurodyta, kad „Draudžiama statybines ir griovimo atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų, pakuočių atliekų (antrinių žaliavų) ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų“, 23.5 p. „Draudžiama dėti gamybines atliekas, mašinų detales ir jų atskiras dalis bei kt.“
Paskutinį kartą redaguota: 2023-10-02 14:43