Didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų aikštelės

  • Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje priimamos naudotos padangos, statybinės bei griovimo atliekos; medienos, tekstilės antrinės, nepavojingos elektros ir elektronikos įrangos atliekos, taip pat buityje susidarančios pavojingos atliekos (dienos šviesos lempos, užterštos cheminėmis medžiagomis, įvairios pakuotės, dažų, lakų likučiai, naudota alyva, plovikliai, rūgštys, šarmai, tirpikliai, nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, tepalų filtrai bei atliekos, kuriose yra gyvsidabrio, užteršta pakuotė, užterštos pašluostės), baldai, medienos atliekos, tekstilės atliekos, popieriaus ir kartono pakuotės, stiklo pakuotės, plastiko pakuotės, metalo pakuotės bei antrinės žaliavos. Žaliosios atliekos priimamos tik Vėžaičių didelių gabaritų aikštelėje.
  • Per metus vienas Klaipėdos rajono vietinės rinkliavos mokėtojas į didelių gabaritų surinkimo aikštelę gali pristatyti ne daugiau kaip 5 naudotas padangas, kurių skersmuo ne didesnis nei 118 cm, 250 kg statybinių bei griovimo atliekų. Iš turinčiųjų statybos leidimus ir vykdančiųjų didelės apimties statybos darbus (nauja statyba, rekonstrukcija) bei atvežusiųjų statybines atliekas jos nebus priimamos ir pažymos dėl statybos atliekų atidavimo nebus išduodamos. Tokių apimčių atliekas už nustatytą mokestį priima ir pažymas išduoda Dumpių regioninis sąvartynas.
  • Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad iš pristatytų atliekų bei jų pakuočių netekėtų jokie skysčiai, pervežamos atliekos nedulkėtų ir nevirstų iš transporto priemonės ar per priekabos bortus. Pakuotės forma turi netrukdyti vizualiai nustatyti atliekų rūšį. Visos atliekos sveriamos svarstyklėmis, jų kiekis registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale.
  • Buityje susidarančių pavojingų atliekų priėmimas vykdomas pavojingų atliekų laikymo konteineryje-pastate. Priimamų skystų pavojingų atliekų pakuotė turi būti sandari. Atvežus atliekas, kurių priėmimui taikomi apribojimai, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Draudžiama priimti metalo atliekas, kurioms nustatoma viršnorminė radiacija. Taip pat draudžiama atliekų rūšis maišyti tarpusavyje.
  • Kas daroma su aikštelėje paliktomis atliekomis? Didžiosios atliekos (seni baldai, langai, durys, dviračiai ir kt.) išardomi dalimis, kurios dedamos į atskirus konteinerius. Minkštosios baldų dalys, dažyta mediena šalinami sąvartyne; švari mediena vežama kompostuoti; metalo laužas perduodamas superkančioms įmonėms. Pavojingos atliekos perduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams. Antrinės žaliavos ir naudotos padangos perduodamos perdirbėjams. Surinktos naudotos elektros ir elektronikos įrangos atliekos atiduodamos saugiai perdirbti. Statybos ir griovimo atliekos išvežamos į Klaipėdos regioninį sąvartyną.
  • Didelių gabaritų surinkimo aikštelėse atliekos iš gyventojų yra priimamos nemokamai. Kaštai padengiami iš Klaipėdos rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalines atliekas surinkimo biudžeto. Prašome visų gyventojų aktyviai naudotis didelių gabaritų surinkimo aikštelių teikiamomis priėmimo sąlygomis, nepalikti prie visuomeninės paskirties konteinerių buities apyvokos daiktų, ypač – naudotų padangų. Prašome gyventojus visada informuoti apie pastebėtas paliktas atliekas ir jų šeimininkus tel. (8 46) 451718 arba el. paštu info@gargzdusvara.eu.

STAMBIAGABARITINĖS ATLIEKŲ AIKŠTELĖS KLAIPĖDOS RAJONE:

Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-26 13:34