Bendra informacija

Bendrosios nuostatos

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos  2011 m. spalio 27 d.  sprendimu  Nr. T11-673 patvirtinta  steigti VšĮ „Gargždų švara“. Įmonės įregistravimo data 2012.02.01. Pelno nesiekianti, o visuomenės poreikius tenkinanti Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga yra  ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Savo veikloje vadovaujasi įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais. Buveinės adresas Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Klaipėdos g. 20.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas

Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijų vykdymas komunalinių ir kitų atliekų tvarkymo srityje.

 

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys:

  • vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą administravimas;
  • atliekų tvarkymo sistemos kūrimas, diegimas, tobulinimas ir kontrolė;
  • atliekų tvarkymo sistemos ilgalaikių ir trumpalaikių planų rengimas ir įgyvendinimas;
  • visuomenės informavimas atliekų tvarkymo klausimais.
  • Asmenų įdarbinimas pagal darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti;
  • Stebėjimų kamerų administravimas, saugumo palaikymas ir tyrimo veikla;
  • Gatvių, kelių, sniego ir ledo šalinimas, įskaitant druskos ar smėlio barstymą ir kt.;
  • Kita, niekur nepriskirta, valymo-priežiūros veikla.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-29 16:12