Naujienos

Klaipėdos rajono savivaldybė apdovanota "Krištoliniu kaminu"

2020 12 17

Šių metų lapkričio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas kartu su VšĮ „Gargždų švara“ direktoriumi Rimantu Martinkumi vyko į LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas) konferenciją Vilniuje, kur LAAIF direktorius Virginijus Šmigelskis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai įteikė „Krištolinio kamino“ apdovanojimą.

Nuotraukoje iš kairės: VšĮ „Gargždų švara“ direktorius Rimantas Martinkus, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.

„Krištolinis kaminas“ Klaipėdos rajono savivaldybei įteiktas už reikšmingiausią iniciatyvą pakuočių atliekų tvarkymo srityje, konkrečiai – už sėkmingai įgyvendintą projektą „Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių kokybės ir kiekybės gerinimas individualių namų valdose“.

VšĮ „Gargždų švara“ direktorius Rimantas Martinkus teigia, kad šis apdovanojimas – puikus bendro įstaigos ir Savivaldybės darbo įvertinimas: „Visi kartu stengiamės dėl geresnio atliekų tvarkymo rajone, nuolat bendradarbiaujame su Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriumi. Ypač norėčiau padėkoti skyriaus vyriausiajai specialistei Mildai Kernagienei, kuri buvo atsakinga už projekto, už kurį buvome apdovanoti, vykdymą. Vis dėlto šis projektas tik nedidelė dalis to, ką Savivaldybė ir VšĮ „Gargždų švara“ daro. Dedame dideles pastangas, kad rajono žmonės rūšiuotų, turėtų tam reikalingus atliekų rūšiavimo konteinerius. Jau šiandien galime pasidžiaugti, kad dėl rūšiavimo, atliekų kiekis sumažėjo 20 proc. Klaipėdos rajonas išskirtinis tuo, kad čia kasdien auga gyventojų skaičius, o tai nemažas iššūkis, norint visus individualių namų savininkus aprūpinti rūšiavimo konteinerių komplektais. Tačiau kartu su Savivaldybe kryptingai dirbame, kad iššūkiai būtų įveikti.“

Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ šiuo metu Klaipėdos rajono gyventojams yra išdalijusi 14,7 tūkst. vienetų individualaus naudojimo stiklo (0,12 m³) pakuočių atliekų surinkimo konteinerių ir 14,7 tūkst. vienetų individualaus naudojimo popieriaus, metalo, plastiko (0,24 m³) atliekų surinkimo konteinerių. Šiuo metu rūšiavimo konteineriais yra padengta 89 % Klaipėdos rajono teritorijos.

2014 m. VšĮ „Gargždų švara“ iš Gamintojų ir importuotojų asociacijos gavo 500 vnt. rūšiavimo konteinerių komplektų, kurių kaina 20,5 tūkst. eurų.

2015 m. vežėjai UAB „Ekonovus“ nupirko 1,2 tūkst. rūšiavimo konteinerių komplektų, kurių kaina beveik 48,2 tūkst. eurų, Klaipėdos rajono savivaldybė nupirko dar 1,7 tūkst. komplektų, kurių kaina beveik 68,1 tukst. eurų.

2016 m. vežėjai UAB „Ekonovus“ nupirko 4,3 tūkst. komplektų, kurių kaina beveik 178 tūkst. eurų.

2017 m. VšĮ „Gargždų švara“ savo lėšomis įsigijo 2,7 tūkst. rūšiavimo konteinetių komplektų, kurių kaina siekė šiek tiek daugiau nei 113,2 tūkst. eurų. Šias lėšas pakuočių tvarkymo organizacijos grąžins per 5 metus. Bendra individualių namų valdų rūšiavimo konteinerių komplektų kaina siekia daugiau nei 605,8 tūkst. eurų.

Klaipėdos rajono savivaldybėje nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliojo nauja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą sistema, kuri susideda iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios. Taikant naujai įsigaliojusį vietinės rinkliavos dydį, gyventojai skatinami rūšiuoti daugiau atliekų, o komunalinių atliekų sukaupti vis mažiau, kadangi vietinės rinkliavos dydis priklausio nuo komunalinių atliekų konteinerio pakėlimo per mėnesį. Rūšiuojant atliekas sumažėja sukaupiamų komunalinių atliekų ir komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimas.

14,7 tūkst. rūšiavimo konteinerių komplektų neužtikrina visos Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijojs aprūpinimo individualiomis rūšiavimo priemonėmis, nes be esamų vietinės rinkliavos mokėtojų Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje individualių namų valdų skaičius kiekvieną dieną didėja. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registre per mėnesį vidutiniškai užregistruojame nuo 40 iki 95 visiškai naujų individualių namų valdų, per metus vidutiniškai – 810 naujų individualių namų valdų. 2017 metų rugsėjo mėnesį buvo pasiektas rekordas – per mėnesį buvo užregitruota 119 visiškai naujų individualių namų, t. y. naujakurių.

Klaipėdos rajono savivaldybės ir VšĮ „Gargždų švara“ informacija

https://www.klaipedos-r.lt/go.php/lit/Klaipedos-rajono-savivaldybe-apdovanota-kristoliniu-kaminu/3062

Paskutinį kartą redaguota: 2020-12-17 13:17