Savivaldybių dokumentai

Nuo 2021-02-01 d. įsigaliojantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (galiojanti redakcija):

1. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sprendimas "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T11-402 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rjaono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (2021-01-28 d. Nr. T11-27)

2. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

3. Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

PRIEDAI:

1 PRIEDAS Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

2 PRIEDAS Prašymas-Sąžiningumo deklaracija

3 PRIEDAS Prašymas dėl metinės vietinės rinkliavos perskaičiavimo

4 PRIEDAS Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai deklaruojantiems komunalinių atliekų kiekį

5 PRIEDAS Komunalinių atliekų deklaracija

6 PRIEDAS Prašymas leisti deklaruoti

7 PRIEDAS Metinė vietinė rinkliava pardavėjams/ paslaugų teikėjams

8 PRIEDAS Prašymas dėl skolos padengimo grafikas

9 PRIEDAS Sutikimas dėl duomenų gavimo

10 PRIEDAS Prašymas dėl konteinerių pastatymo renginio metu

11 PRIEDAS Prašymas įtraukti į vietinės rinkliavos registrą

 2019-07-01 d.  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas (galioja iki 2021-01-31 d.):

1. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai

2. Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės

Iki 2019-07-01 d. įsigaliojantis Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimas:

1. 2017-12-21 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-402 "Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos nuostatų, Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"

2. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (pakeisti 2019-07-01)

3. Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (pakeisti 2019-07-01)

4. Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika

PRIEDAI:

1 PRIEDAS Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai

2 PRIEDAS Prašymas-Sąžiningumo deklaracija

3 PRIEDAS Prašymas dėl metinės vietinės rinkliavos perskaičiavimo

4 PRIEDAS Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai deklaruojantiems komunalinių atliekų kiekį

5 PRIEDAS Komunalinių atliekų deklaracija

6 PRIEDAS Prašymas leisti deklaruoti

7 PRIEDAS Metinė vietinė rinkliava pardavėjams/ paslaugų teikėjams

8 PRIEDAS Prašymas dėl skolos padengimo grafikas

9 PRIEDAS Sutikimas dėl duomenų gavimo

10 PRIEDAS Prašymas dėl konteinerių pastatymo renginio metu

Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-25 14:30